Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingstemas

"Waar is die ander nege dan"?

Lukas 17:11-19

Die klem op menseregte in ons samelewing het ook gelowiges besmet met die selfsugtige houding: "God en mense skuld my", in plaas van die gesindheid: "Wat het ek wat ek nie ontvang het nie?" Ons is geneig om alles as 'n reg te beskou, in plaas daarvan om dit as 'n geskenk te sien. Ons kla maklik as ons iets kortkom of verloor,
eerder as om dankbaar te wees vir elke ding wat ons het of ontvang.

Eintlik verdien ons almal om te ly, siek te word, dood te gaan en verlore te gaan. Ons is immers sondig en dra die gevolge van Adam se sonde. Dit is louter genade om deur Jesus Christus gered en genees te word. Dié genade het duidelik geword toe Jesus die tien melaatse manne se pad gekruis het.

Destyds is melaatsheid oor die algemeen gesien as God se straf op 'n bepaalde sonde. Melaatses is geëttiketeer, gestigmatiseer, verwerp en geisoleer. Hulle is uitgesluit van die aandag en drukkies van hulle geliefdes; uitgesluit van werk en inkomste; uitgesluit van aanbidding in die tempel; uitgesluit van die gemeenskap van gelowiges. Hulle bedekte gesigte was simbool van hulle dilemma - om iemand se gesig te sien, was beskou as toelating in jou teenwoordigheid.

Terwyl al die mense ver weg bly staan, het Jesus hulle tronk binnegegaan en hulle isolasie van God en mense deurbreek! Hoe het hulle hierdie genade hanteer?

Nege manne aanvaar hulle genesing blykbaar as vanselfsprekend. Een, 'n Samaritaan, draai terug. Met dieselfde volume en intensiteit waarmee hy om hulp gesmeek het, verheerlik hy nou vir God. Hy val op die grond voor Jesus, en deur geloof word hy verbind aan sy Verlosser.

Jesus vra: "Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om aan God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie?" En vir hom sê Hy" Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered" (Lukas 17:17-19).

Kom ons sluit aan my die een dankbare man. Kom ons offer dank aan God (Psalm 50:23) wat sy Seun as volkome offer in ons plek gegee het (Romeine 12:1-2)! Kom ons prys Hom wat ons bevry het van die mag van ons sonde en Satan en die dood (Psalm 116:8)! Laat ons bly wees in Hom wat die sluier van ons skuld en skande afgehaal het en sy gesig in genade na ons gedraai het (Numerie 6:26).

Vorster Combrink: Bestuurder Beradingsdiens

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005