Logo

Beradingstemas

Bemoedig mekaar

Deur Liesel Krause-Wiid

'n Aantal jare gelede het 'n skoolhoof 'n eksperiment met sy onderwysers gedoen. Hy het vir sy onderwysers gesê dat daar leerlinge in hulle klasse is wat bo-gemiddeld slim en bo-gemiddelde akademiese presteerders is. In werklikheid was hierdie leerders egter net gewone en gemiddelde presteerders. Aan die einde van die jaar het hierdie kinders se punte almal dramaties verbeter. Die skoolhoof roep toe die onderwysers in en sê dat die kinders eintlik gemiddelde presteerders was, wat aansienlik presteer het. Wat het gebeur?

Omdat die onderwysers daardie kinders soos bo-gemiddelde presteerders behandel het, omdat hulle in hierdie kinders geglo het, het hierdie kinders begin presteer.

Die leierskap guru, John Maxwell, sê dat as jy in iemand glo, sal daardie persoon enige iets doen om jou nie teleur te stel nie. As jy vir jou kind sê, Mamma glo in jou. Ek weet jou gemiddeld kan verbeter. Ek weet jy kan hierdie taak suksesvol afhandel, dan, sê John Maxwell, sal jou kind enige iets doen om jou nie teleur te stel nie. Dalk werk jy met personeel in jou beroep. As jy vir daardie personeel laat verstaan dat jy in hulle glo, dat jy weet dat hulle daardie taak kan doen of suksesvol sal wees in 'n opdrag, dan sal daardie persoon enige iets doen om jou nie teleur te stel nie.
 
Daar word gesê dat suksesvolle mense een ding in gemeen het - dat hulle in ander mense glo en dat hulle altyd die beste in ander mense sien. Ons sukkel partykeer hiermee, want ons is tog so vinnig om te kritiseer. Ons is so vinnig om altyd die foute van ander raak te sien, in plaas van om hulle talente, dit wat hulle reg doen, en dit wat hulle goed doen, raak te sien.

Psalm 19 beskryf dit so mooi, Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my Rots en my Verlosser. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my Rots en my Verlosser. Predikante bid dikwels hierdie gebed voordat hulle preek. Dan vra hulle dat die Here hulle sal help met die regte woorde. Hierdie juweel van 'n gebed kan elke mens egter bid. Bid dit elke oggend voor jy opstaan; dat jy, met jou woorde, mense sal bemoedig. 'n Bemoedigende woord kan iemand se lewe red. Jakobus sê dat jou tong soos 'n klein vlammetjie is wat 'n hele veldbrand kan veroorsaak.

Dink bietjie terug oor jou woorde die afgelope week. Het jy mense bemoedig? Het jy hulle met jou woorde geseën? Kom ons fokus daarop om mense met ons woorde te laat streef na hoër hoogtes.  Die Heilige Gees kan jou hiermee help. Vra Hom, Here help my dat my woorde vir U aanneemlik sal wees, dat dit ander mense sal opbou en stig, dat dit Christene nader aan mekaar sal bring, dat dit U koninkryk hier op aarde sal laat kom. Vra die Heilige Gees om jou woorde te omvorm.

Radiokansel © 2018 Alle regte voorbehou.