Die Woord vir Vandag

Lukas 22:41-42 NLV 
2017-06-30Geskryf deur Bob en Debby Gass
Wanneer Jesus gebid het (5)
Jesus het gebid voor Hy voor die grootste krisis in sy lewe te staan gekom het. Die Bybel sê: 'Jesus het uit die stad gegaan na die Olyfberg, soos Hy gewoond was om te doen. En die dissipels het Hom gevolg... Jesus het Hom toe van hulle afgesonder... Daar het Hy gekniel en gebid: 'Vader, as U wil, neem hierdie beker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geld!' Daar het 'n engel uit die hemel aan Jesus verskyn en Hom versterk' (verse 39-43 NLV). Jesus het nie gewag tot die uur van sy grootste krisis aanbreek, voor Hy gebid het nie. Vir drie-en-'n-half jaar gedurende sy aardse bediening, het Hy 'n lewe van gebed gebou. Voor Hy Lasarus uit die dood opgewek het, lees ons, '...Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê: 'Vader, Ek is dankbaar teenoor U dat U na My geluister het. Ek weet dat U altyd na My luister...' (Johannes 11:41-42 NLV). Jesus het so 'n intieme verhouding met sy Vader gehad dat Hy in tye van druk en pyn na God toe kon gaan, met die vertroue dat Hy sy ondersteunende genade sou ontvang. Totdat jy dieselfde kan doen, sal jy weerloos teenoor ander mense en situasies buite jou beheer wees. Dink jy Jesus het so baie gebid omdat Hy wou, of omdat Hy gedink het dat Hy veronderstel is om dit te doen? Hy wou! Mense wat baie bid weet: Hoe minder jy bid, hoe minder wil jy bid en hoe meer jy bid, hoe meer wil jy bid. Die krag agter Christus se wonderbaarlike sukses was die krag van gebed. Begin vandag en wy jouself daaraan toe om elke dag te bid.
Deel hierdie op Twitter | Deel hierdie op Facebook
Skakels na Bybelverse:You Version
Eerste Rekord | Vorige Rekord | Volgende Rekord | Laaste Rekord
Teken in

sl-001
sl-002
sl-003
sl-004
sl-005
sl-006