Die Woord vir Vandag

2020-09-30

Verklaar: 'Dit werk vir my'

Geskryf deur Bob and Debby Gass

2 Korintiërs 4:17 NLV

George Barna het in 'n opname gerapporteer dat twee uit elke drie Amerikaners na hulself as 'informele Christene' verwys. Dis 'n interessante term, maar wat beteken dit? In wese beteken dit ongebonde... nie toegewyd nie... wanneer ek so voel. Hier is egter hoe Paulus die Christelike lewe beskryf: 'Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte - die allesoortreffende krag kom van God en nie van ons nie' (vers 7 NLV). Let op die woord 'skat'. Paulus het dit wat God in hom geplaas het as 'n kosbare vonds gesien; hy het dit beskerm, homself daaroor verheug en die meeste daaruit geput. Beteken dit dat die Christelike lewe maklik en sonder probleme sal wees? Nee, Paulus gaan voort: 'Om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd' (verse 16-18 NLV). God gebruik die lewe se ervarings - goed en sleg - om jou te verryk, te verskerp, te verdiep en te stabiliseer. Nog 'n belangrike waarheid is dat dit wat jy tydens moeilike tye glo en spreek, die kwaliteit van jou geestelike lewe en jou toekoms bepaal. 'Omdat ons dieselfde geloofsgesindheid het as waarvan daar geskryf staan: 'Ek het geglo; daarom het ek gepraat,' glo ons steeds en daarom hou ons ook aan met preek' (vers 13 NLV). In plaas daarvan om dus te dink dat jou situasie teen jou werk, staan vandag in geloof op en verklaar: 'Dit werk vir my!'

Sielskos: 1 Sam 8-10; Luk 24:13-24; Ps 68:24-35; Spr 22:5-6

Skakels na Bybelverse: Holy Bible

Eerste Rekord    |    Vorige Rekord    |    Volgende Rekord    |    Laaste RekordCurrent track

Title

Artist

Background
Radiokansel 657AM