Aanlyn Debietorder

Aktiveer 'n debietorder op jou kaart om ons te ondersteun

Baie dankie dat jy ons finansieel ondersteun. Voltooi asseblief die vorm hieronder. Nadat jy die bedrag bevestig het, sal jy na die betaalskerm geneem word. Jou persoonlike inligting sal nie aan 'n ander instansie gegee word nie.

Naam & van: *
 
Kontakno
(Verkieslik selfoon no):
*
 
E-pos: *
 
Bedrag (in Rande): * (ZAR) Geldeenheidomskakeling
 
 
Vertroulikheidsbeleid / Bepalinge & Voorwaardes