Aanlyn Donasie

Gee 'n donasie om ons te ondersteun

Baie dankie dat jy ons finansieel ondersteun. Voltooi asseblief die vorm hieronder. Nadat jy die bedrag bevestig het, sal jy na die betaalskerm geneem word. Jou persoonlike inligting sal nie aan 'n ander instansie gegee word nie.

Baie dankie dat u ons Visiothon ondersteun!

U kan ook 'n direkte bankinbetaling maak. Hier is ons bankbesonderhede:

Rekeningnaam: Radiokansel
Bank: ABSA Bank
Tak: 632005
Rekeningno: 9159472606
Verwysingsnr: U selfoonnommer (Hierdie is asseblief noodsaaklik sodat ons u kan bedank en die donasie korrek kan allokeer.)

Wil jy graag 'n donasie gee met jou kaart? Voltooi asseblief die vorm.

Waarvoor wil jy graag 'n donasie gee?
Naam & van: *
 
Kontakno
(Verkieslik selfoon no):
*
 
E-pos: *
 
Bedrag (in Rande): * (ZAR) Geldeenheidomskakeling
 
 
Vertroulikheidsbeleid / Bepalinge & Voorwaardes