POPI Permission
POPI Toestemming

As a valued member of our Radio Pulpit Family, we respect your communication preferences, and understand that your privacy is important to you. We value the privacy of all Radio Pulpit listeners, and those who we make contact with.

As such we want to give you the peace of mind to know that we only use personal information in a way that is consistent with our oblications and your rights under the law. For more information please feel free to access our updated POPIA policy, which you can do by clicking here.

As 'n gewaardeerde lid van ons Radiokansel Familie, respekteer ons u kommunikasievoorkeure en verstaan ons dat u privaatheid vir u belangrik is. Ons plaas 'n hoƫ premie op die privaatheid van alle Radiokansel luisteraars, en almal met wie ons kontak maak.

Assulks, wil ons u die gemoedsrus bied om te weet dat ons enige persoonlike inligting alleenlik gebruik om soverre dit konsekwent is met ons verpligtinge en u regte onder die wet.

Vir meer inligting, en om ons opgedateerde POPIA beleid te lees, kliek gerus hier.

To Subscribe or Unsubscibe for Communication fom Radio Pulpit, please complete the following.
Om in te teken, of uit te teken, vir Radiokansel Kommunikasie voltooi assblief die volgende.

Title:
Titel:
 
Name & surname:
Naam & van:
 *
 
E-mail:
E-pos:
 *
 
Contact Nr (Cell):
Kontakno
(Verkieslik selfoon no):
 *
 
Are you older than 18 years?
Is jy ouer as 18 jaar?
Yes/Ja No/Nee