Onder die Soeklig van die Skrif

Geskeduleer op

Maandag 21:30 22:00
Sondag 01:30 02:00
Sondag 10:30 11:00

Groei in Christelike volwassenheid

Tagged as , ,
'n Instrument vir geestelike groei.

Gratis Woord Vandag Radiokansel

Met trosts gebord deur Die Woord vir Vandag.

Onder die Soeklig van die Skrif op Radiokansel 657AM help Christene in hulle groei in begrip van die Bybel.

Die program handel oor die metodiese uiteensetting van die Bybel en help luisteraars om in volwassenheid te groei. Die fokus is daarop om die Bybel stelselmatig deur onderrig uit te lê.

Jou aanbieder vir Onder die Soeklig van die Skrif is Franz Greffrath. Hy is die herder en prediker by Bergbron Baptiste Kerk in Roodepoort, Johannesburg. Franz is ook ‘n geakkrediteerde predikant by die Afrikaanse Baptiste Kerke van Suid-Afrika. Hy het sy teologiese studies aan die Christus Baptiste Kweekskool en die Bybelinstituut van Suid-Afrika voltooi.

Onder die Soeklig van die Skrif – Radiokansel 657AM

Wanneer dit by sy metodologie in die interpretasie van die Bybel kom, gebruik Franz hierdie vyf hoekstene:

  1. ‘n Letterlike interpretasie: Hy neem nie die literalistiese benadering nie. Hy kyk eerder na die natuurlike sin van enige gegewe teks in sy konteks.
  2. ‘n Grammatiese interpretasie: Dit behels dat dit vaardig is in Bybelse en huidige tale. Die studie van woorde, frases en sinne om hul betekenis binne die konteks van die gegewe teks te bepaal.
  3. Historiese interpretasie: Verstaan die historiese instelling van die skrywer en sy oorspronklike gehoor.
  4. Leerstellige interpretasie: Interpreteer teks binne die breër raamwerk van Sistematiese Teologie om leerstellige klank te verseker.
  5. Christo-sentriese interpretasie: Verstaan teks binne die konteks van Bybelse Teologie. Dit bepaal sy verhouding met die Bybel se storielyn en verseker dat Christus sentraal bly.

Ek hou versigtig by die Bybelse teks in my uiteensetting. Dit is immers deur die Heilige Gees geïnspireer. Die Bybel bly die primêre instrument in Sy hande om die verlorenes van sonde te red.


Lees meer

Onder die Soeklig van die Skrif span

Luisteraars deel saam met Franz in die openbaring van die Woord.


Current track

Title

Artist

Background
Radiokansel 657AM