Kies om Hom te volg

Written by on 3 Feb 2022

Slegs wanneer jy kies om Hom te volg en Sy stem te gehoorsaam, kan jy in God se beloftes wandel. Die Israeliete kon nie die beloofde land binnegaan voordat hulle verenig was in hul keuse om die Here te volg nie. Dieselfde beginsels geld vandag nog.

Na Moses se dood word Josua die leier van Israel, hy was vol van die Gees van wysheid (Deuteronomium 34:9). Is dit nie ‘n wonderlike gedagte nie? Om vol van die Gees van wysheid te wees beteken dat mens die vermoë het om die Here se wil te soek en dit effektief te doen. Om wys te wees is om te kies om die Here te volg.

Nadat Moses oorlede is, beloof die Here die volgende aan Josua:

‘Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos Ek met Moses gespreek het.’ Die Here herhaal egter die woorde ‘wees sterk en vol moed’ toe Hy die beloftes aan Josua gee. Hy sê eers ‘Wees sterk en vol moed…’ en daarna ‘Wees baie sterk en vol moed…’ (Josua 1: 6 en 7).

Gehoorsaamheid is vertroue om te volg

Josua het duidelik gekies om die Here te vertou en Hom te volg. Sy eerste bevel aan die volk was: ‘Maak vir julle padkos klaar; want oor drie dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem wat die Here julle God aan julle gee’ (Josua 1:11).

Wat doen die volk? Hulle kies om te volg! Die volk antwoord:

‘Alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister…’ (Josua 1:16).

Daarby het Josua se manne geen wederstrewigheid teen Josua se bevele geduld nie. Dit is egter opmerklik dat die verteenwoordigers van die volk die volgende duidelik vir Josua sê: ‘Wees net sterk en vol moed’. Hulle was nie by Josua toe die Here met hom gepraat het nie. Sonder om te weet, herhaal hulle die Here se woorde. Dit kom voor of die keuse om te volg hulle in die ‘glybaan’ van Josua se wysheid en die Here se wil bring, selfs woord vir woord.

Vandag is ons bevoorreg om die Bybel as wyse riglyn te hê. Ons het direk toegang tot die Vader deur Jesus en word deur die Heilige Gees gelei. Daarom is dit soveel belangriker om vandag te kies om te volg. Ons het vrye toegang tot Hom. Ons kan Hom direk vra wat Sy wil is en dit dan in geloof uitvoer – sterk en vol moed, net soos in die dae van Josua.

Mag ons die moed hê om na Hom te luister, nog groter moed om in geloof dit te doen wat Hy beveel. Mag ons (en dié wat ons volg) die vrugte daarvan pluk.

Geskryf deur Jean Lung.

Vir meer inspirasie, luister na ons potgooie op iono.fm


Lees verder

Current track

Title

Artist

Background
Radiokansel