Radiokansel Uitsaaibeleid

Ons bring vir jou die Woord van God en perspektief en insig in alle aspekte van die lewe. Radiokansel verskaf al die inspirasie wat jy nodig het om deur die dag te kom. Ons programme help om gesinswaardes te herstel, die leiers van more toe te rus en ‘n morele nasie te bou. Ons bespreek huidige en relevante kwessies vanuit ‘n Bybelse perspektief.

Doel

Om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig tot eer van God, om gelowiges in hulle geloof op te bou en om mense te lei tot geloof in Christus.

Grondslag

Die enigste grondslag is die Bybel. Stellings wat gegrond is op openbaringe, drome, verskynings, gesigte en visioene word vermy.

Uitgangspunt

Die volle raadsplan van God moet verkondig word, en die klem moet geplaas word op die oorwinning wat Jesus Christus deur sy kruisdood en opstanding bewerkstellig het, Sy hemelvaart en wederkoms.

Bybelse Standpunte

Indien on-Bybelse standpunte gestel sou word, moet die algemene gees en strekking van die program die lig van die Woord só daarop laat val dat die Bybelse standpunt by die luisteraars inslag vind.

Kerke

Radiokansel bied nie aan kerke as sodanig uitsaaigeleenthede nie, maar nooi radiomatige indiwidue uit verskillende kerke om programme aan te bied en in programme op te tree. Geen proselietmakery word toegelaat nie. Alle aanbieders moet die Verklaring van Geloof van Radiokansel onderskryf.

Luisteraars

Die inhoud van die programme moet rekening hou met die luisteraarsverskeidenheid.

Fondse

Fondse mag slegs vir Radiokansel in uitsendings gevra word en nie vir enige ander instansies nie.

Ander Godsdienste

Ons erken dat Suid Afrika ‘n multi-godsdienstige land is, waar vryheid van aanbidding as ‘n grondwetlike reg gewaarborg word. Alhoewel ons die reg van ander godsdiensgroepe respekteer om hulle oortuigings te propageer, verkondig ons met oortuiging die ewige, onveranderlike waarheid van die evangelie soos dit in die Skrif weergegee word.

Afbrekende kritiek teen ander godsdienste word nie toegelaat nie.

Kontroversiële Sake, Persone & Aksies

Wanneer dogmatiese strydpunte gehanteer word, word dit onder leiding van die Besturende Direkteur gedoen. Kleiner sake waaroor Christene met mekaar verskil, moet versigtig gehanteer word. Alhoewel Radiokansel relevant wil wees, word die propagering van partypolitieke standpunte nie toegelaat nie.

Musiek

Die musiek wat gespeel word, kan uit verskillende style en aanbiedingswyses bestaan. Twee absolute vereistes word egter aan vokale musiek gestel:

  • Die inhoud moet Skriftuurlik wees.
  • Die woorde moet duidelik hoorbaar wees.

Reg Voorbehou

Radiokansel behou hom die reg voor om alle programme na goeddunke te keur en te redigeer volgens sy beleid en Verklaring van Geloof. Die Besturende Direkteur besluit finaal daaroor.Current track

Title

Artist

Background
Radiokansel