Die Radiokansel Omgeesentrum is ‘n verlengstuk van Radiokansel se bedieningsaksie om uit te reik en vir sy luisteraars om te gee. Ons Goddelike opdrag is om die Evangelie deur die produksie en uitsending van radioprogramme te verkondig.

Gebed en ondersteuning

Ons Omgeesentrum reik uit na luisteraars om uit te vind hoe dit gaan en of ons dalk enige bedieningsondersteuning kan bied. Ons is ‘n luisterende oor, of ons kan saam met jou bid vir genesing – emosioneel, geestelik of vir gesondheid.

As deel van ons span se fokus, aanvullend tot die bogenoemde, wil ons ook seker maak dat ons in lyn bly met POPI regulasies en die opdatering van ons lede se besonderhede en kommunikasievoorkeure.

Onderwyl ons hoofrede vir kontak met jou nie is om finansiële ondersteuning in te win nie, wil ons tog altyd bewus bly, en jou bewus maak, van die geleentheid om met Radiokansel hande te vat en ons visie te verwesenlik.

Ons Hemelse Vader is ons Bron en, terwyl ons ten volle afhanklik is van Sy voorsiening, weet ons ook dat dit deur Sy Liggaam op aarde kom.

Ons wil graag baie dankie sê vir jou lojale ondersteuning aan Radiokansel en God’s rykste seën oor jou en jou geliefdes bid!

Indien jy nie tans finansieël met ons hande vat nie, wil ons vra of jy dit asseblief biddend sal oorweeg. Skenk hier.

En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.

Filippense 4:19 (1983)

 

 Current track

Title

Artist

Background
Radiokansel