Visie en Missie

Visie

Die Radiokansel visie is om die teenwoordigheid van God in elke tuiste in Suid-Afrika en verder, in alombekende plaaslike Afrika-taal, te herstel. Om ons visie te bereik gebruik ons die voorkeur mediategnologie van die dag.

Hierdie tegnologie sluit in, maar nie beperk tot, Facebook, Instagram, en Twitter.

Ons glo daarin om die lewegewende boodskap van Christus aan alle Suid-Afrikaners, en verder, te bring. Die Radiostasie herstel gesinswaardes, rus die leiers van môre toe en streef daarna om ‘n morele nasie te bou.

Ons slagspreuk som die Radiokansel visie perfek op.

Jou daaglikse reisgenoot.

Missie

Radiokansel vorm deel van die Kansel Media Groep. Ons is ‘n onafhanklike, trans-kulturele en trans-denominale mediahuis. Ons Goddelike opdrag is om die Evangelie uit te dra deur die produksie en uitsending van radioprogramme, ondersteun deur ander elektroniese media, publikasies en gemeenskapsinisiatiewe.

Die visie en missie van Radiokansel is om ook ‘n reisgenoot vir gelowiges op hul geloofsreis te wees. Ons neem deel aan radio-sendingaktiwiteite deur Christelike radiobedienings in Afrika te fasiliteer en te vestig. Ons bied ook opleidings- en ontwikkelingsgeleenthede aan Christelike omroepers.

Waar moontlik, help ons plaaslike gemeenskappe deur diegene in nood te ondersteun.

Kernwaardes

Integriteit: Die uitvoering van alle take in ‘n gees van eerlikheid, wedersydse respek, vertroue en deursigtigheid.
Uitnemendheid:  ‘n Verbintenis tot uitnemendheid van al ons produkte en hoë-kwaliteit diens.
Spanwerk: Aanvaarding en begrip van die feit dat bydrae tot spandoelwitte belangriker is as om eie belange na te streef.
Verantwoordbaarheid: Die erkenning en bereidwilligheid om verantwoordelikheid te neem vir ‘n mens se optrede, gedrag en besluite.
Toewyding: Bevestiging, lojaliteit en toewyding aan die missie en visie van die Organisasie.Current track

Title

Artist

Background
Radiokansel 657AM