Waarom net Jesus Christus die Messias kan wees

Written by on 12 Apr 2021

Dit is wonderlik om te dink tot watter uiterste God gegaan het om seker te maak dat slegs een persoon in die ganse geskiedenis ooit as Sy Messias sou kon kwalifiseer – Jesus Christus.

God het baie spesifieke inligting gegee oor die Messias se geboorte, sy lewe, en sy bediening. Nog meer besonderhede is gegee oor presies hoe en waarom Hy sou sterf en dat Hy uit die dood opgewek sou word. Die meeste van wat God gespesifiseer het was heeltemal buite enige iemand se beheer, sodat niemand ooit die gegewe profesieë kon lees en dit op die een of ander manier probeer uitoefen nie.

Hy het ook stukkies van hierdie inligting oor duisende jare aan verskillende profete openbaar, sodat niemand van hulle ‘n idee gehad het waar hulle in die legkaart inpas nie. Dit het eers vir almal begin sin maak toe Jesus uit die dood opgewek is, en God hul verstand geopen het om al die legkaartstukke bymekaar te pas, en voila! Jesus Christus, die oorspronklike paaslam, het vir almal wat ooit geleef het, en nog sal leef, se sondes betaal. Dit het gebeur net soos wat God se perfekte plan van die begin af was!

Hy het dit alles op hierdie manier gedoen, nie net om te bewys dat Jesus Christus sy Messias was nie, maar ook om te bewys dat Hy die enigste ware God is en dat sy weg tot redding vêr bo menslike verstand gaan.

Jesus Christ, die enigste Messias

Dit gesê, hier is ‘n paar broodkrummels wat God deur die eeue heen laat val het:

Die Messias sou:

 • uit die stam van Abraham kom – Genesis 12:3
 • uit die stam van Juda – Genesis 49:1
 • ‘n afstammeling van koning Dawid – 2 Samuel 7:12–13
 • gebore in Betlehem – Miga 5:2
 • gebore vanuit ‘n maagd – Jesaja7:14

Hy sou:

 • na Egipte vlug omdat babas doodgemaak is – Hosea 11:1, Jeremia 31:15
 • terugkom en in Nasaret woon – Matt 2:23
 • deur ‘n voorloper vooruitgegaan word – Jesaja 40:3–4
 • erken word wanneer die Heilige Gees, soos ‘n duif, oor Hom gekom het – Johannes 1:32-34

Meer besonderhede:

 • Sy bediening sal in Galilea begin – Jesaja 9:1–2.
 • Hy sal in gelykenisse praat – Psalm 78:1–2.
 • Hy sal ‘n bonatuurlike bediening hê – Jesaja 35:5–6.
 • Sy doel op aarde was om op ‘n spesifieke manier vir ons sondes te kom betaal – Psalm 40:6–8.
 • Hy sal Jerusalem triomfantlik op die rug van ‘n donkie binnegaan – Sagaria 9:9.
 • Hy sal vir 30 stukke silwer verraai word – Sagaria 11:12–13.
 • Sy volgelinge sal Hom verlaat wanneer hy gevang word – Sagaria 13:7.
 • Hy sal verag en verstoot word – Jesaja 53:3.
 • Hy sal homself nie verdedig nie, maar stilbly – Jesaja 53:7b, Psalm 38:12–13.
 • Hulle sal Hom slaan, spoeg en sy baard uittrek – Jesaja 50:6-7.
 • Sy hande en voete sal deurboor word – Psalm 22:16.
 • Hulle sal lootjies trek vir sy mantel – Psalm 22:19.
 • Sy bene sal nie gebreek word nie – Eksodus 12:46.
 • Hy sal onder die misdadigers getel word – Jesaja 53:12b.
 • Hy is vervolg, al het Hy geen misdaad gepleeg nie – Jesaja 53:9.
 • Die son sou verduister – Amos 8:9.
 • Hy sal op die derde dag uit die dood opstaan – Psalm 16:9–11, Hos 6:1-2.

Daar is nog soveel meer, maar die waarheid is vanselfsprekend.

Geskryf deur Janine van Niekerk.

Jy kan verder na ‘n potgooi oor hierdie onderwerp op iono.fm luister.

Daar is slegs een Messias


Lees verder

Current track

Title

Artist

Background
Radiokansel 657AM